Den røde løber er (også) en digital event: Når gæsterne poster løs, styrker de eventens samlede fortælling

Hvordan har de sociale medier og fremkomsten af influencers påvirket den røde løber som synlighedsskabende PR-event? Det fortæller seniorrådgiver og leder af HAVEs Aarhus-kontor Stine Albrechtsen om her og vejleder i, hvordan PR-ansvarlige kan udnytte det.


Luften er altid fyldt med både forventning og forløsning, når de kendte og kongelige gør entré på den røde løber forud for en gallapremiere, en prisuddeling eller en anden stort anlagt event. Selvom vi hos HAVE efterhånden har afviklet flere hundrede af sådanne arrangementer, er det altid en helt særlig aften, når den røde løber rulles ud.

Man kan mærke den gnistrende stemning. For værten er begivenheden typisk kulminationen på mange måneders eller endda flere års arbejde. For pressen er det en særligt god mulighed for at komme tæt på et bredt spektrum af kendte mennesker.

For gæsterne, der er inviteret med, er den røde løber en mulighed for at komme til orde og fortælle noget nyt og spændende – eller i hvert fald blive set og fotograferet i flotteste antræk.

Premiere på JERSEY BOYS, Julia Sofia Aastrup og ægtefælle, Tivolis Koncertsal

Premiere på HYGGE, Mette Sommer og Kristian Kjær Lindegaard, Imperial

Giver ikke mening at skelne mellem ‘kendte’ og ‘influencers’

Det er efterhånden nogle år siden, at vi begyndte at invitere udvalgte influencere med på den røde løber. I udgangspunktet handlede det mest om, at de med deres digitale kommunikationsevner og følgerskarer ville bidrage positivt til eventens synlighed. 

I dag giver det selvklart ikke længere mening at skelne mellem ‘kendte’ og ‘influencers’. Nu taler vi blot om gæster. Det skyldes to faktorer:

For det første er mange influencers nu blevet så kendte, at deres tilstedeværelse på den røde løber er helt naturlig. Tag bare Rasmus Brohave, der de seneste uger både har mødtes med Apples Tim Cook og været gæst ved H.K.H. Prins Christians 18-års fødselsdag.

For det andet kan flere og flere kendte efterhånden også betragtes som influencers via deres markante og seriøse tilstedeværelse på de sociale medier. Denne udvikling har samtidig udvidet vores forståelse af den røde løber som synlighedsskabende event. Gæsterne har nemlig en form for dobbeltrolle, fordi de både er indhold og selv skaber indhold.

Et tredje ben i strategien

Uden gæsternes tilstedeværelse er der ingen interesse fra pressens side. Men med gæsternes digitale engagement er de også selv en central komponent i eventens samlede synlighed – i princippet helt uafhængigt af pressen. Det gælder uanset, om de har titel af skuespiller, politiker, influencer – eller noget helt fjerde.

Så længe de tager smartphonen frem og poster løs, og det gør langt de fleste med glæde, styrker de eventens synlighed og digitale berøringsflade og rækkevidde. Typisk på en langt mere differentieret og kreativ måde, end det generelt er muligt via traditionel PR og markedsføring. Deres digitale engagement bliver så at sige et tredje ben i formidlingsstrategien. 

Det er også afgørende, at vi ikke længere betragter den røde løber som et udelukkende fysisk rum. Som alle andre fysiske begivenheder efterhånden er den røde løber også et virtuelt rum, som udfolder begivenheden digitalt. Både af de inviterede gæster, af publikum og af pressen.

Premiere på JERSEY BOYS, Camilla Frederikke, Tivolis Koncertsal

Mere differentieret og uforudsigelig synlighed

Endnu et interessant aspekt af udviklingen er, at journalisterne allerede forud for eventen kender meget mere til gæsternes liv og virke, end de gjorde tidligere – netop fordi gæsterne både hyppigt og gavmildt deler ud fra privatlivet på deres sociale profiler.

Det betyder, at der ikke længere er behov for en interviewbreaker à la “nå, hvad går du så og laver for tiden?”. Denne omstændighed genererer en helt ny og potentielt mere interessant type indhold for den fremmødte presse.

Med medieudviklingen har vi så at sige fået meget mere frie agenter på den røde løber – og det skal vi naturligvis være bevidste om, når vi planlægger begivenheden og inviterer gæsterne.

På den ene side er der mange facetter, vi hverken kan eller skal styre. Men på den anden side giver det også eventen en langt mere differentieret og uforudsigelig synlighed– både ‘IRL’ og digitalt.

– SA