Privatlivspolitik for HAVE

 1. Formål
  1. Hos HAVE har vi stor fokus på at beskytte persondata såvel som vores egen. Vi byder derfor nationale og internationale tiltag velkomne og gør vores yderste for at sikre, at dine persondata forbliver under din kontrol. I denne privatlivspolitik kan du læse mere om, hvordan HAVE behandler dine persondata.
 2. Kontaktoplysninger
  1. HAVE er dataansvarlig og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
  2. Kontaktoplysninger hos HAVE:

Adresse:

Hillerødgade 30B 1. sal
2200 København N

CVR: 27973299
Tlf: 33 25 21 07
Mail: mail@have.dk
Web: have.dk

 1. Hvem indhentes der data fra?
  1. HAVE indhenter persondata fra kunder og relevante journalister.
 2. Hvilke data indsamles?
  1. HAVE behandler persondata om kunder, herunder parter, som kunden selv aktivt har givet til HAVE, herunder kontaktoplysninger.
  2. HAVE behandler kontaktoplysninger på relevante journalister og medieansatte i arbejdsøjemed, herunder direkte kontakt og udsendelse af pressemateriale. Persondata, der behandles i denne sammenhæng, omfatter: Navn, mailadresse, telefonnummer, tilknyttet organisation, afdeling og titel.
 3. Anvendelse og opbevaring af indsamlede persondata
  1. Formålet med indsamling og behandling af persondata er at kunne udføre konkrete arbejdsopgaver for kunder samt til bogføring. Oplysningerne benyttes udelukkende til løsning af de med kunden aftalte opgaver.
 4. Opbevaring
  1. Persondata opbevares i det tidsrum, det er tilladt og nødvendigt i henhold til lovgivningen. Persondata slettes eller anonymiseres, når den ikke længere er nødvendig for HAVEs arbejde eller for at opfylde bogføringslovgivningen.
  2. Persondata slettes eller anonymiseres fem år efter kontraktophør med en given kunde.
 5. Videregivelse af oplysninger
  1. HAVE videregiver udelukkende persondata til tredjeparter i overensstemmelse med gældende lovgivning og i henhold til, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.
  2. HAVE kan videregive oplysninger, hvis HAVE er forpligtet til det for at overholde en retslig forpligtelse. Det kan fx være efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendomsret.
  3. HAVE benytter tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne, herunder serverhosting, databasehåndtering, e-mail klient, systemvedligeholdelse og nyhedsbrevsudsendelse. Disse samarbejdspartnere får adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for, at de kan levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnere vil være kontraktligt forpligtede til at behandle alle data fortroligt og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet, end hvad der er kontraktligt aftalt med HAVE.
  4. I fald at HAVE videregiver persondata til en tjenesteudbyder eller databehandler uden for EU, sikrer HAVE, at denne overholder lovgivningens krav på området.
 6. Sikkerhed
  1. HAVE beskytter dine persondata og har interne instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod, at de bliver uautoriseret ændret, samt at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
  2. HAVE har fastlagte regler for, hvilke af vores medarbejder, som har adgang til at behandle følsomme persondata.
  3. I tilfælde af et sikkerhedsbrud med høj risiko for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller andre væsentlige konsekvenser vil HAVE underrette dig om sikkerhedsbruddet hurtigst muligt.
 7. Dine rettigheder
  1. Generelt
   1. Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet – eller gøre indsigelse mod vores databehandling, vil HAVE undersøge, om det er muligt og vende tilbage på din henvendelse hurtigst muligt.
   2. HAVE behandler udelukkende dine persondata, hvis der er tale om legitim interesse. Det betyder, at der er tale om persondata, som er nødvendige for at kunne yde en aftalt ydelse for vores kunder, samt i forbindelse med ansættelsesforhold hos HAVE.
  2. Adgang til dine persondata
   1. Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke persondata HAVE behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad de anvendes til. Du kan også få oplyst, hvor længe dine data opbevares, og hvem der modtager data om dig, hvis det videregives til tredjeparter.
   2. Du kan ved anmodning få adgang til de data, HAVE behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatliv, forretningshemmeligheder og rettigheder.
 • Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til HAVE. Kontaktinformationer findes under punkt 2.
 1. Retten til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet
  1. Hvis du mener, at de persondata, HAVE behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Det skal ske ved personlig henvendelse til HAVE (se punkt 2), hvor du oplyser, hvilke unøjagtigheder der er tale om, og hvordan de skal rettes.
  2. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen.
 • Hvis du er kunde hos HAVE, har HAVE pligt til at beholde relevant persondata i fem år efter afsluttet kontrakt i henhold til gældende bogføringsregler. Herefter vil dine persondata blive slettet eller anonymiseret.
 1. Når du henvender dig, undersøger vi, om betingelserne for at få rettet eller slettet dine persondata er opfyldt og handler herefter hurtigst muligt.
 1. Ret til indsigelse mod opbevaring og udlevering af data
  1. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod HAVEs videregivelse af dine data. Det gøres ved at kontakte HAVE direkte (se punkt 2). Hvis din indsigelse er berettiget, ophører behandlingen af dine persondata.
  2. Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for HAVE, samt den data, der måtte være indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis HAVE behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data.
 2. Version
  1. Denne privatlivspolitik er opdateret den 5. december 2019.