Disse tre greb styrker kommunikationen hos det mindre museum

Museumsreformens krav til formidling samt et mediebillede i hastig forandring er nogle af de elementer, som netop nu kan påvirke tankerne omkring kommunikationsarbejdet på de mindre museer. Begge dele fordrer nemlig nye måder at arbejde på, når det handler om at få historierne ud over rampen.


Louise Thuesen, seniorrådgiver

“Nej tak – det lyder spændende, men vi har desværre ikke kapacitet” er en sætning, de fleste kommunikationsfolk sikkert kender alt for godt. Mediebilledet er under hastig forandring, og i de senere år har særligt kulturredaktionerne været under pres.

Heldigvis ser det ud som om, at der blæser nye vinde, og at en opprioritering af den journalistiske dækning af kulturområdet i det små er på vej. Det ændrer dog ikke ved, at vi kigger ind i et sammensat mediebillede, hvor især de mindre museumsinstitutioner kan have svært ved at trænge igennem den redaktionelle lydmur.

Museum Give er en af de mindre museumsinstitutioner, som aktivt har arbejdet med at styrke deres kommunikation.

Foto: Museum Give

Voksende krav til museernes kommunikation
Det danske museumslandskab er mangfoldigt og rigt. Det er præget af et utroligt højt niveau. Det afspejles i de flotte besøgstal og i mængden af nye spektakulære projekter, der knopskyder over hele landet. Med den nye museumsreform får området endnu et løft, men reformen vil også komme til at få konsekvenser ind i institutionernes kommunikationsafdelinger.

Grundpræmissen for museets kommunikation er at nå det størst mulige antal gæster og samtidig skabe meningsfuld formidling. Den nye museumsreform stiller krav til præstation og besøgstal, og derfor vil forventningerne til kommunikationsafdelingernes arbejde i den kommende tid givetvis også blive påvirket. I krydsfeltet mellem digitale kanaler, traditionel PR og markedsføring, skal kommunikationen skærpes og målrettes. Hertil kommer dataindsamling og målgruppeovervejelser – alt sammen elementer, som er vigtige dele af den samlede kommunikationsindsats.

Selvom der kan være volumen til forskel, vil forventningen til den effektive og målrettede kommunikation derfor vokse, uanset om man er en mindre eller en større institution.

Tre stop på en mere lige kommunikationsvej
Alle museets kommunikationselementer; fra pressemeddelelse over webtekster til sociale medier og markedsføringsmateriale, udspringer fra det samme udgangspunkt. For at optimere arbejdsgangene og sikre en klarere rød tråd gennem kommunikationsarbejdet har vi derfor listet tre ‘hands on’ råd til, hvordan kommunikationsarbejdet i det små kan optimeres. Forhåbentligt kan det gøre vejen gennem såvel medielandskab som reformklitter lidt mere snorlige.

Kommunikationens mange spor
En helstøbt kommunikationsindsats indeholder naturligvis en lang række dele, som er indbyrdes afhængige af hinanden. Men med disse tre anbefalinger håber vi at inspirere til et servicetjek på nogle af de grundelementer, som indgår i kommunikationsskelettet. Er ønsket både at lande på forsiden af avisen og i toppen af kernemålgruppens feed, er det nødvendigt, at der er en rød tråd igennem hele kommunikationen – både i ord og i billeder.

1. Hvad er kernefortællingen?

Kernefortællingen er hjørnestenen i kommunikationsindsatsen. Når kernefortællingen er defineret og flugter med museets strategiske fokus, er den kommunikationens røde tråd. På den måde kan den styrke historiefortællingen internt og eksternt, tilpasses differentierede projekter og målgrupper samt sikre kontinuitet i en travl og alsidig hverdag. Den klare kernefortælling letter tekstproduktionerne og skærper budskabet.

2. Hvilket udtryk skal billederne have?

Det er et brugbart værktøj at have en god og opdateret billedbank med et klart defineret visuelt udtryk, der afspejler kernefortællingen. Når den nye særudstilling eller et arrangement skal kommunikeres, eller en journalist efterspørger materiale, kan man på den måde hurtigere og lettere versionere sit indhold til alle platforme og kanaler uden at give køb på den samlede fortælling. I en verden af billeder er det samtidig vigtigt at huske, at billedet ikke alene fungerer som dokumentation – billedets udtryk i sig selv er også kommunikation, der fortæller, hvem I er.

3. Kender I jeres gæster?

Museumsgæsterne. I møder dem i udstillingerne, i cafeen og til aktiviteter i huset. Men kender I deres medievaner? Både de digitale og de traditionelle. Ved at analysere jeres data og blive klogere på, hvem der følger jer, og hvor de befinder sig, kan I bedre målrette kommunikationen. Viden om data kvalificerer f.eks. annoncering, og det gør det nemmere at levere de rigtige budskaber til de rigtige modtagere, når I ved, hvem I kommunikerer til. Både på de sociale og i de traditionelle medier.