Have Kommunikation har sammen med Aarhus2017 og Aarhus Teater taget initiativ til projektet Gentænk Kulturjournalistik.

Mediebilledet ændrer sig voldsomt i disse år. Digitaliseringen forandrer alt, også kulturen, journalistikken og kritikken. Facebook. Instagram. Twitter. Snapchat er ikke bare nye formater, nye værktøjer til at nå brugerne på nye måder, nye kommunikationskanaler. Det er små revolutioner. Små forandringer i samfundets kommunikationsstruktur, der skaber store forandringer i dets grundstruktur.

Kulturjournalistikken og kulturkritikken skal nu navigere i et helt nyt mediebillede, hvor brugermeninger, guidestof og kommerciel oplevelsesjournalistik indskrænker rummet for den substantielle dialog, bedømmelse og kritik.

I sommeren 2016 blev der udarbejdet et manifest for Gentænk Kulturjournalistik og netop nu fungerer Aarhus Teater som eksperimentarium for en række nye kulturjournalistiske tiltag.

Download manifest