Få styr på den grønne markedsføring - En kvikguide til kultursektoren


Om under et år skal alle store virksomheder i gang med at levere de såkaldte ESG-rapporter
(For de uindviede, så står ESG for Environmental, Social, Governance).

Rapporteringskravene, der omfatter virksomheders miljøpåvirkning, bæredygtighed og samfundsansvar, kommer selvfølgelig også til at berøre alle kulturaktører – direkte eller indirekte – og sandsynligvis langt tidligere end de fleste er klar til. Publikum og samarbejdspartnere vil nemlig i stigende grad forvente, at der arbejdes positivt og målrettet med disse agendaer. Og at det kan dokumenteres, vel at mærke! Tag bare Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg eller fonde som Statens Kunstfond og Nordeafonden, som alle har været ude og meddele, at de fremover også vurderer ansøgninger ud fra et ESG-perspektiv.

Det stiller unægtelig nye krav til kulturinstitutionernes vidensniveau, arbejdsgange og kommunikation. Sidstnævnte opholder vi os kort ved her.

En god tommelfingerregel for den gangbare grønne markedsføring er, at de budskaber og virkemidler, vi anvender i kommunikationen, er retvisende og kan dokumenteres. Ellers er der tale om greenwashing – at man prøver at fremstå grønnere, end man rent faktisk er. Det er ganske enkelt en overtrædelse af markedsføringsloven. Her bliver begrebet medvirkenansvar særlig relevant. Det betyder, at hele kommmunikationsværdikæden rammes og holdes ansvarlig, hvis man bliver taget i at overkommunikere og smykke sig med lånte grønne fjer: Det gælder på alle niveauer fra kulturinstitutionen, der hyrer bureauet, til bureauet der rådgiver og eksekverer, til medierne der bringer nyheden eller annoncen og så fremdeles. AV!

Det betyder selvfølgelig ikke, at man skal gå så stille med sine grønne indsatser, at man havner i den modsatte ende af spektret, nemlig greenhushing, hvor man helt undlader at kommunikere sine grønne tiltag. Det handler om at finde den gylden-grønne middelvej, so to speak.

Netop den balance blev vi en del klogere på, da vi for nylig deltog i et kursus om den juridiske ramme for grøn markedsføring faciliteret af Kreativitet & Kommunikation og deres topkompetente jurister. I kassen til højre kommer en kort opsummering af de key take aways, vi tog med os hjem.

 

– AL

KVIKGUIDE

5 key takeaways


#1

Grøn branding kan ikke reduceres til en kommunikationsøvelse. Alle tiltag skal være forankrede og indarbejdet, før man begynder at kommunikere.


#2

Medvirkenansvar gør greenwashing til alles ansvar: hele kommmunikations-
værdikæden rammes.


#3

Ingen kommunikation uden dokumentation.


#4

Pas på med at oversælge. Man vurderes ikke kun på wording, men også på helhedsindtrykket og brugen af fx visuelle virkemidler og symboler.


#5

Vær varsom med det inflationsramte begreb bæredygtighed. Dokumentationskravet er stort set umuligt at løfte, fordi begrebet dækker over langt mere end blot klima og miljø.