Danmarks 1,8 mio. frivillige er uundværlige for kulturlivet

Danmarks 1,8 mio. frivillige er uundværlige for kulturlivet

1.800.000 danskere arbejder frivilligt og indgår i et frivilligt fællesskab, hvor de ikke kun understøtter vores foreningsliv, men også i høj grad kulturlivet.
Ja, faktisk er Danmarks frivillige helt uundværlige, hvis vi skal have så rigt et kulturliv, som vi aktuelt har. Derfor har jeg, Ole Winther, chefrådgiver i HAVE Kommunikation, dykket ned i den danske frivillighed, for det er altafgørende, at vi hæfter os ved den aktuelle udvikling på området. Den kan nemlig få vidtrækkende konsekvenser for os alle.


Lad os starte med lidt fakta om de frivillige danskere:

Danmarks Statistik har kortlagt, at andelen af frivillige i Danmark stabilt på 35-40% – eller ca. 1,8 mio. danskere.

Den gennemsnitlige frivillige er mand mellem 36 og 45 år, mens der er flest kvinder, der arbejder frivilligt blandt de 16-25-årige.

Gennemsnitsalderen for frivillige bliver hastigt højere i takt med den demografiske udvikling, med ældregenerationer, som er relativt friske og aktive.

De frivillige bruger i gennemsnit 15,5 timer om måneden på arbejdet.

Den største andel frivillige er blandt de 36-45-årige, der dog i gennemsnit bruger færre timer på arbejdet end andre aldersgrupper.

Det er kun cirka 22 procent af den voksne befolkning, der aldrig har udført frivilligt arbejde og heller ikke kunne tænke sig at gøre det.

Endelig er frivillighed også afhængig af, hvor du bor. I landområderne er andelen af frivillige 7 pct. højere end i de største byer.

Motivationen til at arbejde frivilligt er stort set uændret siden 2004. At kunne gøre noget konkret på et område, der interesserer den enkelte, og at kunne være en del af et fællesskab er fortsat de største årsager til at engagere sig i frivilligt arbejde.

Hertil kommer følelsen af, at ”nogen må gøre det” – og ønsket om at engagere sig i sine børns fritidsaktiviteter.
Nu taler vi om frivillige under ét. Det går kun til et vist punkt, for det er min oplevelse, at frivillige er meget forskellige. Denne forskellighed er allerede nu en udfordring, og den bliver nok ikke mindre vanskelig at håndtere. Derfor er det en god idé, at man som kulturinstitution eller organisation kender sine frivillige, og hvad der driver dem.

Hvad er en frivillig?

Der findes ingen autoriseret definition på, hvad en frivillig er. Vi møder dem i alle de mere praktiske dele af kulturlivet. Men de udgør også hoveddelen af landets kulturbestyrelser – en umiddelbart noget mindre synlig post, men ikke desto mindre vigtig. Samlet set må vi konstatere, at uden frivillige ville vores kulturudbud være meget anderledes.

I teaterverdenen arbejder frivillige med alt fra billetsalg og foyerbetjening til kostume- og scenearbejde ved siden af professionelle skuespillere og teknikere.
I museernes verden fungerer frivillige ofte som kustoder og guider. De indgår i faglige laug, som ordner museumshaver, både, møller og en række nødvendige opgaver. Og de går markerne tynde med deres detektorer i håbet om at finde flere skatte fra fortiden. Ellers er de frivillige i det lokale arkiv, hvor de også bruger deres tid på at sikre viden om vores fælles historie. Uden de frivillige ville mange museer og arkiver ikke kunne holde åbent i samme omfang som nu eller tilbyde den service, de gør i dag.

Festivaler, både de store internationale og de små lokale, nyder også godt af frivilliges arbejde. Alt fra opstilling af scener og opsætning af boder til billetkontrol og informationsstande bliver ofte varetaget af frivillige.
Frivillige spiller også en afgørende rolle i lokalsamfundene. Lokale foreninger arrangerer koncerter, kunstudstillinger, foredrag og meget mere, og det er ofte frivillige, der står bag planlægning, markedsføring og afvikling af disse arrangementer. Deres arbejde er med til at styrke sammenholdet i lokalsamfundet og skabe tilbud, der beriger livet for alle – og finansiering af en del af dette arbejde.

Frivilliges dedikation og engagement er derfor uvurderligt. Uden deres utrættelige indsats ville mange kulturelle institutioner og arrangementer ikke kunne eksistere i samme omfang eller med samme kvalitet. Deres bidrag er en påmindelse om, at kultur ikke kun skabes af professionelle, men også af almindelige mennesker, der brænder for at dele deres passion med verden.

Ifølge tal fra Frivillighedsundersøgelsen 2020 er mere end 180.000 danskere engageret i frivilligt bestyrelsesarbejde, hvoraf en betydelig del arbejder inden for kultursektoren.

 

Foto af: Jessica Pamp, Unsplash

Frivilliges typologi

Når man som vi hos HAVE arbejder med mange dele af kulturlivet, møder vi mange typer af frivillige. Skal man arbejde professionelt med frivillige, kan det være værdifuldt at være bevidst om de frivilliges forskelligheder.

Ad hoc-frivillige vil gerne, men opgaverne skal motivere, give mening og kunne tilpasses, så hverdagen kan fungere, uanset hvor de er i livet. De kaldes også ’de nysgerrige frivillige’. Det er karakteristisk for dem, at arbejdsopgaverne tager kortere tid – evt. kun en enkelt dag på f.eks. et halvår eller år. Den ad hoc-frivillige har meget lidt – eller intet ansvar, og der kræves ikke særlige kompetencer for at udføre arbejdet.

Den næste gruppe er de loyale frivillige. De bruger ikke særlig lang tid ad gangen på opgaverne, men til gengæld dukker de op igen og igen. De er den stabile arbejdskraft i organisationen, for de kender opgaverne og behøver ikke meget instruktion. De fleste loyale frivillige er også de forældre eller bedsteforældre, som har tid til måske at give en hånd. Det kan også være den handy person, som ikke har tid i hverdagene, men som godt kan sætte en søndag af en gang om måneden til at lave reparationsarbejde.

Så er der tovholderne. Deres arbejdsopgaver kræver typisk mere involvering tidsmæssigt. Et eksempel kan være 5-10 timer fast ugentligt eller flere timer over en kort periode. Den frivillige her får ofte mere ansvar i projekter. Tovholderen har ofte indflydelse på selve aktiviteterne og opgaveløsningen, men ikke på selve organisationens drift og udvikling. Tovholderen er den frivillige, som man ofte tænker på, når man snakker frivillige. Det er dem, man møder ofte og er kendte ansigter på museet eller i teatret.

Sidste type er de kernefrivillige. Det er de frivillige, som lægger rigtig meget arbejde og tid i organisationen. Det er fx bestyrelsen, som har meget ansvar og ofte styrer egne samt andre frivilliges opgaver. På samme måde påvirker de kernefrivilliges opgaver, organisationens struktur og drift, og bruger ofte deres faglige kompetencer.

Bestyrelser

Jeg vil afslutningsvis blive hos bestyrelserne, som i langt overvejende grad også udgøres af frivillige. Ifølge tal fra Frivillighedsundersøgelsen 2020 er mere end 180.000 danskere engageret i frivilligt bestyrelsesarbejde, hvoraf en betydelig del arbejder inden for kultursektoren. Ifølge tal fra Danmarks Statistik bidrager disse frivillige bestyrelsesmedlemmer med over 20 millioner arbejdstimer årligt til kultursektoren.

Deres opgave er at sikre, at institutionen drives effektivt og i overensstemmelse med dens formål og værdier. De træffer beslutninger om strategi, økonomi og udvikling og fungerer i bedste fald som vigtige bindeled mellem institution og lokalsamfund.
Men efterhånden som kultursektoren er blevet professionaliseret og økonomien større, har bestyrelserne også fået et langt større ansvar og er ved at komme derud, hvor det ikke alene er nok at være engageret og interesseret. Derfor er et spørgsmål, hvordan vi får professionaliseret kulturbestyrelserne, så de også har kompetencerne til at løfte deres vigtige opgaver?

Lyst og mening

Frivillige er motiverede af lyst og mening, og der er derfor ikke noget, der fastholder dem, hvis engagementet med tiden forsvinder. Selv om forholdet mellem institutioner og frivillige kan være meget langvarige, kan de også pludselig afbrydes. Frivillige er ikke forpligtet på samme måde som professionelle, det gør relationen sårbar og kræver, at begge parter har en forståelse af den andens behov og muligheder.

Når jeg taler med kulturinstitutionerne om frivillige, er der sket en udvikling, hvor de frivilliges egne behov får en mere fremtrædende placering end tidligere. Taler vi om de ældre frivillige, er de meget mere ressourcestærke end tidligere og har mange flere forpligtelser end for blot få år siden.

I har sikkert også oplevet ældre, som fortæller, hvor meget mere travlt, de har fået, efter de er gået på pension. Derfor kommer det faste frivillige arbejde to gange om ugen i fremtiden ikke til at passe de ældre frivillige. De ønsker meget mere fleksible rammer og medindflydelse. I den samtale kan der let opstå et spørgsmål om, hvem der er for hvem?

I værste fald kan det også ende med, at de frivillige, der var startet som en ressource, ikke længere er det, men snarere det modsatte.

Så har vi et problem. For uden frivillige ville der ikke være ret meget kultur. Derfor skal vi huske at lytte og finde en måde at indrette vores kulturliv på, så der fortsat er plads til de frivillige – for alle parters skyld.

-OW


Medieørkenernes største ofre er kunst, kultur og den demokratiske samtale

Medieørkenernes største ofre er kunst, kultur og den demokratiske samtale

Regionale og lokale medier har været i en tiltagende krise i adskillige år. En skræmmende erosion, der gradvist ødelægger fundamentet for den demokratiske samtale og eksistensen af de kulturelle og kunstneriske institutioner og foreningslivet, som er forudsætningen for sammenhængskraft, tilhørsforhold og borgernes engagement i samfundet omkring dem.


Derfor var de indledende skåltaler om massive investeringer meget velkomne. Desværre vil det dog nok vise sig, at investeringen ikke vil have tilstrækkelig effekt. Lad os begynde med at få de tørre tal på bordet. Det nuværende forslag til finansloven for 2024 indeholder en merinvestering eller omfordeling af midler i de lokale ugeavisers favør, der betyder, at pengeposen vokser med knap 10 millioner kroner om året i forhold til 2023. Dertil kommer nogle mindre puljer til innovative medier og magasiner med publicistisk indhold, men tilskud til regional og lokale medier bliver isoleret set kun øget med lidt under 10 millioner kroner, og de er øremærket ugeaviserne. Det er ikke til at sige, hvordan pengene endeligt vil blive prioriteret, eller præcis efter hvilken fordelingsnøgle de bliver tildelt, men hvis man omregner det til årsværk, altså antal fastansatte, så skal vi nok ikke forvente, at de regionale og lokale redaktioner får problemer med at finde skriveborde til et overvældende antal nye journalister lige foreløbigt.

Desværre er det dog næppe heller nyansættelser, der står øverst på ønskelisten. Det er ganske enkelt et spørgsmål om overhovedet at kunne fortsætte med at eksistere. For så langt har regeringen ret: den regionale og lokale presse er mere end almindeligt udfordret, og hvis den ikke får en økonomisk redningskrans, vil mange redaktioner blive lukket inden for kort tid.

Det er en akut situation, men selvom det er prisværdigt, at politikerne nu rører på sig, så er det desværre både for sent og for lidt. Regional- og lokalpressen har været nødlidende i adskillige år. Tilbage i 2021 publicerede Anders C. Østerby med tilknytning til Center for Journalistik ved SDU rapporten ”Det sander til”, hvor han dokumenterede, at hver fjerde lokale dagbladsredaktion og ugeavis var forsvundet på ti år.

Med andre ord har udviklingen stået på i mange år, men nu begynder det for alvor at bide fra sig, og vi ser store blinde pletter eller medieørkner brede sig over landkortet. Med alvorlige konsekvenser for vores demokratiske samtale og foreningsliv.

Ser man for eksempel på dækningen af det kulturelle stof, forestillinger, udstillinger og arrangementer, er det et område, der er meget hårdt ramt. Af de tre store landsdækkende aviser, var det nærmest kun i JP, man kunne finde omtale af noget vest for Storebæltsbroen.

Med JP’s bebudede nedprioritering af kunst og kultur er der med andre ord kun et sted, man vil kunne blive klædt på til at gå ud og nyde områdets kulturelle tilbud, og det er via de lokale medier og lokalredaktioner, som har føling med alt, hvad der foregår. I takt med at de forsvinder, går muligheden for at skabe synlighed og dermed engagere borgerne tabt.

”...den regionale og lokale presse er mere end almindeligt udfordret, og hvis den ikke får en økonomisk redningskrans, vil mange redaktioner blive lukket inden for kort tid."

– Christian Have

Kritiske røster kunne selvfølgelig hævde, at man må lade falde, hvad ikke kan stå, og at de lokale medier bare ikke er gode nok til at tiltrække tilstrækkeligt med læsere til at holde sig oven vande.

Det er bare ikke helt sådan, det forholder sig. De lokale mediers økonomi er primært drevet af annoncering, og vi læser i stigende grad vores medier digitalt, hvor annoncemarkedet mere eller mindre er blevet overtaget af store webgiganter som Google. De lokale medier bløder dermed annoncekroner, og en stor del af deres økonomiske fundament eroderer. Det sker uanset, hvor mange læsere de har.

Det betyder, at en negativ nedadgående spiral begynder, hvor medierne må skære i udgifterne til dygtige journalister og dermed gradvist bliver tømt for interessant indhold. Som følge af det mister de både relevans og læsere. Men kan det ikke være lidt lige meget? Hvad så om lokalsprøjten bliver ved med at udkomme? Man kan jo bare gå på Facebook og blive medlem af en gruppe, der dækker ens lokalområde.

Der er rigtig meget på spil. Vi har brug for sagligt, kurateret og velformidlet indhold om det samfund, vi er en del af. Det er forudsætningen for, at vi som borgere kan indgå i den demokratiske samtale og tage stilling på et velinformeret og veldokumenteret grundlag.

Og de kulturelle og kunstneriske tilbud og institutioner både fortjener og har brug for at blive taget alvorligt og sikret en synlighed og objektiv formidling, der understreger, hvilken betydning de har for deres lokalområde, dets borgere og den sammenhængskraft, der er så udfordret i disse år. Det er ikke noget, man kan lægge i hænderne på en algoritmedrevet platform, der fremmer splittelse, ekstreme følelser og ekkokamre.

Sagen er, at vi mere end nogensinde har brug for vores regionale og lokale medier.

Vi har brug for sagligt, kurateret og velformidlet indhold om det samfund, vi er en del af. Det er forudsætningen for, at vi som borgere kan indgå i den demokratiske samtale og tage stilling på et velinformeret og veldokumenteret grundlag.

Oprindeligt bragt i Aarhus Stiftstidende den 5. februar 2024.

– CH


”Kunstnere og politikere taler fuldstændig forbi hinanden”

"Kunstnere og politikere taler fuldstændig forbi hinanden”

Hvordan kan kunstnere og politikere blive bedre til at tale samme sprog? Er vi nået til et punkt, hvor kunstnere slet ikke kan undgå at tage politisk stilling? Vil det udløse en ny guldalder? Og hvorfor løber politikerne med så meget af mediernes opmærksomhed? Disse spørgsmål har vores grundlægger Christian Have og chefrådgiver Ole Winther haft en spændende samtale om.


Ole: 388 kunstnere og kulturfolk har skrevet under på en fælles erklæring, hvor de forsøger at stoppe den såkaldte koranlov. Kunstnere har i mange år haft tendens til at være apolitiske, men her er de lige pludselig meget politiske. Hvad tror du, at det skyldes? 

Christian: – Der skal altid en vigtig begivenhed til for at aktivere kunstnere – og i det hele taget for at få mennesker til at reagere. Men jeg tror, at vi fremover kommer til at se flere politisk aktive kunstnere. De udfordringer, vi står over for globalt – med krige, klimaet og kunstig intelligens – er blevet så store, at kunstnerne ikke vil kunne undgå at blande sig noget mere.

Ole: – Så vi vil se flere kunstnere, som bevidst har en agenda, der handler om at forandre samfundet?

Christian: – Ja, kunstnere, som i højere grad begynder at bruge den position og den stemme, de nu har. Så vil vi se en voldsom reaktion, hvor politikerne og visse dele af samfundet vil sige, at de ikke må blande sig – at de bare skal holde sig til at lave deres kunst. Så vil der være nogen, der synes, det er fantastisk, og endelig nogen, som siger, at de gerne må mene noget, men at de skal mene noget andet.

Ole: – Jeg ser en ret kraftig parallel til guldalderen, som også rummede store samfundsomvæltninger, og hvor kunstnere også følte, at de var nødt til at bruge deres stemme.

Christian: – Jeg er meget, meget enig. Jeg har flere gange sagt, at vi har en ny guldalder på vej, hvor kunstens samfundsmæssige placering bliver mere markant i folks bevidsthed.

Folketingssalen

Foto: Christoffer Regild

Ole: – Hver gang, vi får en ny kulturminister, kan vi læse et tiltrædelsesinterview, hvor de skal gøre rede for deres smag – hvad de læser, ser og lytter til. Hvor så eksempelvis Jytte Hilden og Joy Mogensen er kommet i vælten. Men det gælder kun kulturministeren –ingen andre ministre bliver bedt om at give udtryk for deres smag. Hvorfor må politikere ikke have en smag?

Christian: Jamen, der har været gode grunde til, at politikerne holdt sig for sig selv og ikke har udtrykt deres smag, og at kunsten så også har holdt sig for sig selv. Det kom der jo et økosystem ud af, som faktisk har fungeret ganske udmærket. Men det går bare ikke mere. Som jeg ser det, skal vi selvfølgelig have politikere, der mener noget. Ligesom vi skal have kunstnere, der er politiske, skal vi også have politikere, der er kunstnere, og som er filosoffer. I dag taler kunstnere og politikere fuldstændig forbi hinanden, og det er der ingen af parterne, der får noget ud af.

Ole: Hvordan kan vi hjælpe med at få bygget bro mellem kunstnere og politikere? 

Christian: Først og fremmest skal man begynde at italesætte problematikken. Vi kunne starte med at finde en ny måde at tale om ”kunststøtte” på. Jeg kan ikke lide ordet ”støtte” i den sammenhæng, for man foretager jo i praksis en investering i kunsten, som samtidig er en investering i samfundet og borgernes dannelse, mentale trivsel og så videre. Men ”investering” kan også lyde for merkantilt. Det er det samme, når vi snakker om kunstens samfundsmæssige rolle – enten taler man om ”instrumentalisering” eller ”kunst for kunstens skyld”. Det er som om, at vi rent sprogligt kun har de to yderpoler, men det sted, vi egentlig gerne vil hen, er jo et sted midt imellem. Hvis vi kan løse den sproglige knude, så tror jeg, at det bliver markant lettere at bygge bro mellem kunstnerne og politikerne.

Ole: – Et andet aspekt af den samme problematik er, at vi har mistet evnen til at være uenige med hinanden og så samtidig lære af hinanden. 

Christian: – Ja, den evne mistede vi for et årti siden. Vi er bare først begyndt at opdage det nu. Men så længe vi har kommunikationsplatforme, som næres af det absolut laveste i hvert menneske, så bliver det svært at få en frugtbar dialog. Så ja, vi skal have en mere frugtbar dialog – men hvor skal den samtale foregå? Hvordan skal vi kunne have en dyb, respektfuld og gensidigt inspirerende dialog, hvor det hele ikke bare ender i en shitstorm på fem minutter?

Ole: – Jeg ser erklæringen fra de 388 kunstnere som en sober og pæn måde at gøre det på. Dér byder de jo faktisk ind til dialog.

Christian: – Ja, og man prøver jo for så vidt hele tiden at få de frugtbare samtaler i gang. Eksempelvis på Kulturmødet, Folkemødet og andre steder, hvor dialogen er analog og varer et par dage. Men der findes ingen digitale arenaer, hvor vi virkelig kan udfolde disse diskussioner. Arenaer, som ikke er ejet af techgiganterne, og som ikke er afhængige af deres kamp for at tjene penge og holde på folks opmærksomhed.

”Opmærksomhedsmæssigt har politikerne udraderet kunstnerne, og det gælder i hele den vestlige verden.”

– Christian Have

Ole: – Jeg spekulerer på, om politikerne har været bevidste om ikke at understøtte den kunstneriske dialog. De har jo i hvert fald ikke haft behovet for at gøre det. 

Christian: – Jeg vil egentlig sige, at den politiske arena har overtaget kunstens arena. Både underholdningsmæssigt og i forhold til de stemmer, der fylder i mediebilledet. Opmærksomhedsmæssigt har politikerne udraderet kunstnerne, og det gælder i hele den vestlige verden. Pressen vil også hellere dække politik end kunst. Så politikerne er i en position, som de åbenlyst ikke har interesse i at afgive, for den er jo ubetalelig.

Ole: – Det er interessant, at vi på baggrund af den sidste guldalder fik tre af vor største tænkere – altså Kierkegaard, Andersen og Grundtvig. Vi kan jo kun håbe på, at der kommer det 21. århundredes paralleller til dem. Nogle mennesker, som kan være med til at forandre verden, også på længere sigt.

Christian: – Når kunsten bliver forsøgt stækket, så vil den altid lyse kraftigere. Så efter min mening står vi på tærsklen til en ny guldalder. Både den digitale udvikling, medieudviklingen og det politiske system vil bidrage til at redefinere kunstnerens rolle. Jeg tror på, at vi får nogle kunstnere og tænkere, som er af en karat, vi slet ikke havde forestillet os. Så jeg er meget positivt indstillet i forhold til kunstnernes stemme. Også i forhold til kunstnere, der ytrer sig mere politisk. Jeg tror kun, vi har set begyndelsen på dén udvikling.


Den røde løber er (også) en digital event: Når gæsterne poster løs, styrker de eventens samlede fortælling

Den røde løber er (også) en digital event: Når gæsterne poster løs, styrker de eventens samlede fortælling

Hvordan har de sociale medier og fremkomsten af influencers påvirket den røde løber som synlighedsskabende PR-event? Det fortæller seniorrådgiver og leder af HAVEs Aarhus-kontor Stine Albrechtsen om her og vejleder i, hvordan PR-ansvarlige kan udnytte det.


Luften er altid fyldt med både forventning og forløsning, når de kendte og kongelige gør entré på den røde løber forud for en gallapremiere, en prisuddeling eller en anden stort anlagt event. Selvom vi hos HAVE efterhånden har afviklet flere hundrede af sådanne arrangementer, er det altid en helt særlig aften, når den røde løber rulles ud.

Man kan mærke den gnistrende stemning. For værten er begivenheden typisk kulminationen på mange måneders eller endda flere års arbejde. For pressen er det en særligt god mulighed for at komme tæt på et bredt spektrum af kendte mennesker.

For gæsterne, der er inviteret med, er den røde løber en mulighed for at komme til orde og fortælle noget nyt og spændende – eller i hvert fald blive set og fotograferet i flotteste antræk.

Premiere på JERSEY BOYS, Julia Sofia Aastrup og ægtefælle, Tivolis Koncertsal

Premiere på HYGGE, Mette Sommer og Kristian Kjær Lindegaard, Imperial

Giver ikke mening at skelne mellem ‘kendte’ og ‘influencers’

Det er efterhånden nogle år siden, at vi begyndte at invitere udvalgte influencere med på den røde løber. I udgangspunktet handlede det mest om, at de med deres digitale kommunikationsevner og følgerskarer ville bidrage positivt til eventens synlighed. 

I dag giver det selvklart ikke længere mening at skelne mellem ‘kendte’ og ‘influencers’. Nu taler vi blot om gæster. Det skyldes to faktorer:

For det første er mange influencers nu blevet så kendte, at deres tilstedeværelse på den røde løber er helt naturlig. Tag bare Rasmus Brohave, der de seneste uger både har mødtes med Apples Tim Cook og været gæst ved H.K.H. Prins Christians 18-års fødselsdag.

For det andet kan flere og flere kendte efterhånden også betragtes som influencers via deres markante og seriøse tilstedeværelse på de sociale medier. Denne udvikling har samtidig udvidet vores forståelse af den røde løber som synlighedsskabende event. Gæsterne har nemlig en form for dobbeltrolle, fordi de både er indhold og selv skaber indhold.

Et tredje ben i strategien

Uden gæsternes tilstedeværelse er der ingen interesse fra pressens side. Men med gæsternes digitale engagement er de også selv en central komponent i eventens samlede synlighed – i princippet helt uafhængigt af pressen. Det gælder uanset, om de har titel af skuespiller, politiker, influencer – eller noget helt fjerde.

Så længe de tager smartphonen frem og poster løs, og det gør langt de fleste med glæde, styrker de eventens synlighed og digitale berøringsflade og rækkevidde. Typisk på en langt mere differentieret og kreativ måde, end det generelt er muligt via traditionel PR og markedsføring. Deres digitale engagement bliver så at sige et tredje ben i formidlingsstrategien. 

Det er også afgørende, at vi ikke længere betragter den røde løber som et udelukkende fysisk rum. Som alle andre fysiske begivenheder efterhånden er den røde løber også et virtuelt rum, som udfolder begivenheden digitalt. Både af de inviterede gæster, af publikum og af pressen.

Premiere på JERSEY BOYS, Camilla Frederikke, Tivolis Koncertsal

Mere differentieret og uforudsigelig synlighed

Endnu et interessant aspekt af udviklingen er, at journalisterne allerede forud for eventen kender meget mere til gæsternes liv og virke, end de gjorde tidligere – netop fordi gæsterne både hyppigt og gavmildt deler ud fra privatlivet på deres sociale profiler.

Det betyder, at der ikke længere er behov for en interviewbreaker à la “nå, hvad går du så og laver for tiden?”. Denne omstændighed genererer en helt ny og potentielt mere interessant type indhold for den fremmødte presse.

Med medieudviklingen har vi så at sige fået meget mere frie agenter på den røde løber – og det skal vi naturligvis være bevidste om, når vi planlægger begivenheden og inviterer gæsterne.

På den ene side er der mange facetter, vi hverken kan eller skal styre. Men på den anden side giver det også eventen en langt mere differentieret og uforudsigelig synlighed– både ‘IRL’ og digitalt.

– SA


Kulturlivets kommunikatører skal blive bedre til at dele viden!

Kulturlivets kommunikatører skal blive bedre til at dele viden!

Fra den helt rigtige titel til iscenesættelsen af artister - hver kunstart har sine styrker, når det kommer til kommunikation. Men der er et uudnyttet potentiale, der kun bliver forløst, hvis de forskellige områder bliver bedre til at dele viden og erfaringer med hinanden. Derfor har vi brug for et nationalt videnscenter med netop dette fokus


Selvom kulturlivet i det daglige som regel omtales som én samlet branche af politikere, samfundseksperter og den almindelige befolkning, så er sandheden, at kulturlivet i virkeligheden er enormt differentieret, og at de forskellige kunstarter hver især udgør deres egen branche og har deres egne særegenheder. Det gælder også inden for kommunikation og formidling, hvor man måske kan blive overrasket over, hvor forskelligt de enkelte kunstarter arbejder.

I HAVE Kommunikation & PR har vi det privilegium at samarbejde med de fleste kunstarter, og derfor kan vi også fra første række iagttage, hvor forskelligt hvert område kommunikerer. Der er selvfølgelig nogle helt grundlæggende måder at arbejde på, som går igen i de forskellige brancher. Alle laver pressearbejde, bruger sociale medier og anvender betalt markedsføring i en eller anden udstrækning. Men hvordan hver kunstart lægger sit fokus og disponerer ressourcerne, er meget forskelligt fra område til område.

ASKEPOT, Lion Musicals

Foto: Lasse Lagoni

Filmbranchen har fokus på positionering

I filmbranchen har man f.eks. et ekstremt stort fokus på positioneringen af den pågældende titel: Hvilken genre tilhører filmen, hvilken ene sætning opsummerer bedst filmens essens og sælger den bedst, og hvilken titel er mest salgbar. Det kan tage månedsvis at tale sig frem til en films positionering – eller DNA, om man vil. Det er dog timer, der er givet særdeles fornuftigt ud, for når man så skal til at udarbejde selve kampagnen, så har man skabt et velfungerende ”kompas”, der fungerer som en effektiv rettesnor. 

I filmbranchen oplever jeg også, hvordan man bruger meget tid på udarbejdelse af det visuelle materiale som plakat og trailer. Der er en forbilledlig grundighed i arbejdet, i alt fra udvælgelse af fotos, farver, skrifttype og tekst til plakaten – og hvert eneste klip, pausering, ansigtsudtryk m.m., når det gælder om at sætte traileren sammen på den helt rigtige måde. Det er discipliner, der kræver stor tålmodighed, og som jeg oplever, at filmbranchen som helhed virkelig har perfektioneret. 

Pladeselskaberne værner om artistens brand

I musikbranchen er man virkelig god til iscenesættelsen af den enkelte artist. Man har generelt meget større fokus på artistens brand end på udgivelsen af det enkelte nummer eller album. Pladeselskaberne kigger mere på artistens langsigtede potentiale end på at få et hurtigt hit i morgen. 

Det betyder, at branchen gør rigtig meget ud af den visuelle iscenesættelse af artisten. Hvordan er vedkommende stylet? Hvordan er attituden? Hvordan ser billederne ud? Hvilke medier optræder artisten i? Osv. osv. Det giver pladeselskabet stor kontrol over artistens eksponering i det offentlige rum, og det er formentlig grunden til, at mange musikstjerner ofte fremstår mere ”cool” end kunstnere fra andre brancher.

USTYRLIG Nordisk Film Production

Teatrene er gode til pressemøder

På teater- og scenekunstområdet oplever jeg, at kommunikationsafdelingerne har deres største styrke i det, der foregår LIVE. De er nemlig rigtigt gode til at arrangere pressemøder. De har en instinktiv forståelse af, at hvis man har lavet noget, der ser godt ud, skal det vises frem. Ingen grund til at fedte med det. Op på scenen med det. 

Derfor er de særligt gode til at iscenesætte den helt rette præsentation af en ny stor forestilling, et repertoire eller en anden stor nyhed. De bruger de byggesten, der ligger naturligt indlejret i scenekunstens væsen – lys, lyd, musik, skuespillere, sangere eller dansere – til at skabe et visuelt indbydende show, der kan tiltrække både pressen og de sociale mediers opmærksomhed. 

Museerne arbejder på mange platforme

Museerne arbejder ud fra en helt anden grundlæggende præmis, hvor afsættet er ny viden, dels fra deres samlinger og dels fra eksempelvis nye fund og arkæologiske udgravninger. Deres kommunikation kommer derfor nemt på den helt store dagsorden – fund af historiske skibsvrag i Øresund, ny viden om f.eks. vikingetidens konger og dronninger rammer naturligt direkte ind i centrum af nyhedsskiven. 

Og dermed rykker meget af deres kommunikation direkte ind i den nationale presse, og museernes opgave kommunikativt bliver at sikre, at det er tydeligt, at de er afsenderen samt at få nyheden ud så korrekt som muligt. Museerne arbejder derfor også meget målrettet på mange platforme – og enkelte har endda italesat, at de er et mediehus, som bruger hele paletten af kommunikationsformer til at få deres budskaber ud. 

Efter DR, Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsens i 2017 lancerede ‘Historien om Danmark’ som en massiv historisk kampagne, har museer og historie haft en langt større plads i pressen. Det kan jeg kun se som et positivt resultat af, hvad det gør for en sektor at få et nationalt fokus – og i bedste sendetid. 

Der ligger en national opgave i at samle og dele kulturformidlingen

Og sådan kunne jeg blive ved. Min pointe er, at hver kunstart har skarpslebet sin egen måde at kommunikere på, så de er blevet verdensmestre inden for deres eget område. Men en hvilken som helst kommunikatør har brug for inspiration. Og selv de bedste inden for deres eget felt kan blive lidt metaltrætte engang imellem og få brug for nye input. 

Derfor vil jeg i den grad opfordre til, at de forskellige kunstarter bliver bedre til at tale med og inspirere hinanden, dele viden og erfaringer om formidling og lære af andre kunstarters plet- og fejlskud. Men dette sker ikke af sig selv. 

Jeg foreslår derfor, at der nedsættes en national gruppe eller et videnscenter, der specialiserer sig i netop kulturformidlingen i Danmark – at indsamle, kvalificere og dele viden om området på tværs af alle felter og kunstarter og tage initiativ til tværfaglige møder, konferencer, seminarer, workshops m.m. 

På den måde kan der skabes de synergier, der er vitale for, at kulturformidlingen i Danmark også i de kommende år kan udvikle sit potentiale og levere på et højt professionelt og kreativt niveau, der vil skabe merværdi for det samlede kulturliv. 

– MF

 

Headerbillede: Grøn Koncert, fotograf: Morten Rygaard 


Moulin Rouge - foto_Miklos Szabo

Er megahittet tilbage i dansk teater?

Er megahittet tilbage i dansk teater?

I de senere år har der været længe mellem de helt store publikumssucceser i dansk teater. Men det går i den rigtige retning, og med premieren på Moulin Rouge! The Musical, er der begrundet håb om at kunne vende tilbage til tider, hvor et billetsalg går amok.


Den 7. september 2023 var en skelsættende dag i dansk teater. Den dag havde teaterselskabet One and Only Musicals stort anlagte satsning Moulin Rouge! The Musical, baseret på Baz Luhrmanns film af samme navn, danmarkspremiere i Falkoner Salen. Publikums modtagelse var ekstatisk. Udover det sædvanlige.

Og kort efter tæppefald kom den første anmeldelse. Seks stjerner. Hele weekenden dryssede de begejstrede topanmeldelser ind, og mandag morgen havde forestillingen modtaget flere seksstjernede anmeldelser end nogen anden teaterforestilling herhjemme siden Fredericia Teaters prisbelønnede kæmpesucces Disneys Klokkeren fra Notre Dame i 2016.

MOULIN ROGUE, One & Only Musicals

Reaktionen fra publikum kunne mærkes øjeblikkeligt. Billetsalget eksploderede. Allerede i ugerne op til premieren havde forestillingen solgt bedre end nogen anden musical fra One and Only Musicals i årevis, og i de sidste dage inden premieren solgte forestillingen helt op mod 500-600 billetter om dagen.

Og efter premieren steg antallet til over 1.000 om dagen – nogle dage helt op til 1.400 stk. Det lyder måske ikke af så meget for folk uden for teaterbranchen. Men det er det. I One and Only Musicals’ knap 20 år som musicalproducent, hvor de har stået som afsender på en lang række kæmpehits som Dirty Dancing, Den eneste ene, Den skaldede frisør og Elsk mig i nat, har de aldrig solgt så mange billetter om dagen efter en premiere.

I hele branchen har man drømt sig tilbage til de tider, hvor man med en vellykket og anmelderrost forestilling på hånden kunne få billetsalget til at gå amok efter en premiere. Men det sker ikke rigtigt på samme måde mere. Efter streamingtjenesternes globale indtog i folks hjem, Corona-krisen, krigen i Ukraine og den generelle inflation i samfundet, har teaterpublikummets købsadfærd stille og roligt ændret sig. Teatrene sælger slet ikke samme antal billetter i forsalg som tidligere. Publikum venter og venter. Og ofte kommer den forjættede ketchup-effekt slet ikke.
Der sælges med andre ord slet ikke så mange teaterbilletter som før. Men nogen katastrofe er det ikke. For dansk teater ER i fremgang. Og der har da også været en del store succeser de senere år. Men med Moulin Rouge! – The Musical er billedet mere markant. Skiftet fra før og til efter premieren er større.

Det hører med til fortællingen om Moulin Rouge-produktionen, at den store succes ikke “blot” er kommet i hus pga. anmeldelserne. Der er flere centrale faktorer i spil. Først og fremmest er der word-of-mouth, som på denne forestilling er usædvanligt stærkt – dvs. hvad siger publikum om forestillingen efter de har set den.

GREASE, One & Only Musicals
Foto: Miklos Szabo

En nøje tilrettelagt markedsføringskampagne hen over sensommeren med fokus på de mange store musikhits i forestillingen har helt tydeligt også haft en afgørende effekt på billetsalget. Og endelig skal også nævnes One and Only Musical’s helt nye fremstød med offentliggørelse af nyt repertoire flere år frem og et nyt billetsystem, hvor publikum helt uden bindinger kan reservere billetter lang tid i forvejen. Det har skabt stor kundeloyalitet, og når man så står med en succes som Moulin Rouge! – The Musical, kommer effekten øjeblikkeligt.

Samlet set kan man konstatere, at Moulin Rouge! -The Musical er brudt gennem det glasloft som de fleste teaterproducenter formentlig troede hørte fordums tid til. Det er noget alle kan glæde sig over, for det gir håb for fremtiden i dansk teater!

Headerbilleder: Moulin Rogue, One & Only Musicals, fotograf: Miklos Szabo

 

– MF


Hvordan skal kulturlivet håndtere tidens mediestorme?

Hvordan skal kulturlivet håndtere tidens mediestorme?

Skandalesagerne i kulturlivet hober sig op i øjeblikket. Fra et kommunikationsperspektiv er det interessant at kigge på, hvordan man som kulturinstitution kan være på forkant med ledelseskriser og håndtere dem, inden de bliver til mediesager.


Den seneste tid har budt på en række opsigtsvækkende mediesager i dansk kulturliv. Der er bl.a. historien om de regionale spillesteder, der er under mistanke for at have koordineret priser på optrædende artister, krænkelser i DR Pigekoret, mistrivsel i Musikkens Hus i Aalborg, kommunalt ansattes overforbrug i Amager Bio i form af drinks og middage og senest kritik af arbejdsmiljøet i Balletten på Det Kongelige Teater og ledelsesstilen på kunstmuseet Ordrupgaard.

Man kan få det indtryk, at sagerne på det nærmeste står i kø, og der er formentlig mange, der forventer, at den næste shitstorm i kulturlivet venter lige rundt om hjørnet. Skandalehistorier findes jo i så mange brancher, men sagerne i kulturlivet har det med at blive forstørret op i kæmpestørrelse, ofte på grund af de mange højprofilerede institutioner og kulturledere. I april skrev Berlingskes kulturredaktør Nathalie Ostrynski i en leder: ”Det er alt for nemt at være krads kritiker af den danske kulturbranche i denne tid. Sag efter sag om ledere og ansatte, der har vanskeligt ved at skelne mellem dit og mit, og et kulturliv, der lukker sig om egen akse i en farlig tavshed og selvforståelse, er dukket op i medierne. Tilbage står et uskønt billede af kulturlivet landet over.”

Selvsagt hårde ord om det danske kulturliv, men ikke desto mindre en kritik enhver, der bekymrer sig om kulturens ve og vel må tage alvorligt. For befinder dansk kulturliv sig efterhånden i en egentlig imagekrise?

Jeg kan sagtens forstå, hvis nogle kulturledere i øjeblikket går rundt og er bekymrede for om de står for skud næste gang. Har der været situationer eller forløb, hvor de har været for vrede, hysteriske, krævende, grænseoverskridende eller urimelige? Har de skabt – eller tilladt – en giftig, utryg eller syg arbejdskultur, hvor ansatte bliver syge af stress eller siger op i utide? Eller hvad sker der i resten af organisationen uden deres vidende?

Spørgsmålene kan hurtigt hobe sig op, og med det ekstreme fokus, der er på området både på sociale medier og i pressen lige nu, er det kun naturligt, at enhver kulturleder må gribe til selvransagelse og tage et ekstra kig indad, udad og nedad.

Hvordan skal kulturlivet håndtere tidens mediestorme?

Fra et kommunikationsperspektiv er det interessant at se på, hvad selskaber og institutioner i kulturbranchen kan gøre for at løse interne sager, inden de bliver offentlige mediehistorier.

Én ting er at håndtere en kommunikationskrise, når den opstår. Så er man i defensiven fra start af og må koncentrere sig om at inddæmme krisen og forsøge at kontrollere sin egen kommunikation bedst muligt. En anden ting er at spørge: Kan man trække problemet op ved roden, INDEN den bliver til en offentlig mediesag? Hvordan kan man som kulturinstitution være på forkant med mediekrisen?

Det er min egen vurdering, at en stor del af de mediesager, vi oplever i kulturlivet, opstår fordi de formentlig ikke er blevet håndteret tilstrækkeligt på forkant. Måske har ingen i ledelsen for alvor turde se de udfordringer og problemer i øjnene, der lå lige for. Eller også blev der handlet for lidt eller for sent. Og derfor eksploderer sagerne så i hænderne på dem før eller siden.

Intern oprydning nødvendig

Hvis man som virksomhed eller institution godt vil imødegå (eller helst undgå) shitstorme á la dem, vi er blevet bekendt med på det seneste i dansk kulturliv, så er det i virkeligheden ikke kommunikationsfolk som jeg selv, der skal ind over. Ikke i første omgang i hvert fald.

Så er det nødvendigt, at man både på bestyrelses- og ledelsesniveau griber arbejdskulturen præventivt an og sikrer en forbedring af arbejdsmiljø og trivsel. Der findes jo forskellige gængse initiativer som arbejdspladsvurderinger, tillidsrepræsentanter og whistleblowerordninger, som i forvejen er almindelig praksis på de fleste kulturarbejdspladser. Men ofte skal der mere til for at bryde med tavsheds- og frygtkulturen i en organisation, der mistrives.

Et relevant eksempel på intern oprydning i kulturlivet er hos filmselskabet Zentropa, som i starten af MeToo-æraen tilbage i efteråret 2017 fik kras kritik i medierne for et skadeligt arbejdsmiljø. Her gik selskabet med det samme i gang med at håndtere sin egen adfærdskultur internt. Man holdt mange gruppemøder med de ansatte om trivsel, tryghed og firmaværdier og nedsatte en ”omsorgsgruppe”, der skulle øge trivslen samt fungere som en ekstra henvendelseskanal for ansatte, der måtte have behov for at tale om udfordringer eller negative oplevelser i deres arbejde.

Man tilknyttede også en dygtig erhvervspsykolog med speciale i krisehåndtering, som rådgav selskabet om, hvordan man kunne få ryddet ordentligt op i de dårlige adfærdsvaner og få brugt ledelseskrisen til at skabe en tryg arbejdsplads.

Der blev udarbejdet faste sikkerhedsinstrukser for alle selskabets film- og tv-produktioner, og den pågældende erhvervspsykolog er fortsat tilknyttet både som ekstern rådgiver og som en tredje henvendelseskanal, som medarbejdere kan henvende sig direkte til. For sit målrettede arbejde for at forbedre arbejdsmiljøet modtog ledelsen i Zentropa sidenhen ”Sig til-Prisen 2020”.

Disse initiativer blev sat i værk EFTER Zentropa-sagen var nået i medierne. Men hvad nu hvis man forestiller sig, at den enkelte arbejdsplads fremadrettet arbejder mere præventivt og løbende har fokus på at forbedre arbejdsmiljø, i stil med det de gjorde i Zentropa?

Det betyder ikke, at sagerne forsvinder som dug for solen og aldrig når frem i offentligheden. Men de vil formentlig lande blødere. For hvis de er omhyggeligt og forsvarligt håndteret, inden de rammer pressen, er der større sandsynlighed for, at historierne enten ikke vil blive så store i medierne eller hurtigt vil miste deres gennemslagskraft. Og under alle omstændigheder vil de fleste mediesager være langt nemmere at håndtere kommunikationsmæssigt både internt og eksternt, hvis der er taget hånd om dem internt på forhånd.

 

– MF


Finansloven – hvordan bliver kulturinstitutionerne en del af den?

Finansloven – hvordan bliver kulturinstitutionerne en del af den?

Vi kan nok alle se det for os. Det årlige pressemøde, sidste tirsdag i august, hvor finansministeren præsenterer regeringens forslag til næste års finanslov. Dagen er langt fra afslutningen på finanslovsprocessen – og heller ikke begyndelsen. De færreste kender processen for finansloven og ved derfor heller ikke, hvornår man skal være parat, hvis man ønsker at påvirke resultatet til gavn for ens egen institution.


For embedsmændene i Finansministeriet er arbejdet med finansloven sikkert ikke et hamsterhjul, men i hvert fald en proces, som kører i helt faste rammer og med faste terminer. På grund af folketingsvalget sidste efterår blev processen udskudt, og dermed har det også været uklart for mange, hvornår man som kulturinstitution skulle arbejde for at få folketingets støtte til et projekt eller til driften af ens institution. Normalt er rytmen meget stabil, så det er også relativ nemt at sætte sig ind i, hvornår man selv skal begynde at tale med de relevante politikere om, og hvordan man kan få støtte på finansloven.

Hvorfor er finansloven særlig?

Finansloven er statens budget for det kommende år. Derfor er det nok også en af de vigtigste love. Den består af en række politiske aftaler, der bestemmer, hvor meget den danske stat på den ene side skal opkræve i skatter og afgifter, og hvor meget staten på den anden side skal bruge til fx offentlig velfærd – og dermed også til kultur.
Den sidste uge i august fremlægger regeringen sit forslag til næste års finanslov, hvorefter de andre partier fremlægger deres ændringsforslag. Forhandlingerne går derefter i gang i oktober og november. Kunsten er at nå til enighed før december, hvor finansloven skal vedtages. Undervejs fyger det med udsagn om uansvarlighed og manglende mod til at prioritere gennem luften i både medier og i folketingssalen på trods af, at der er meget få midler ud af den samlede finanslov, der reelt set er til debat fra år til år.

Finansloven er også et værktøj til at styre samfundsøkonomien med, så der skabes bedre balance mellem statens, borgernes og erhvervslivets forbrug. I alt har finansloven udgifter for næsten 950 mia. kr., som staten hvert år skal have dækket ved at opkræve skatter og afgifter.

Uden en årlig finanslov kan staten hverken udbetale lønninger til de offentligt ansatte eller holde statsapparatet i gang. Og fordi alle statens udgifter skal være indregnet i finansloven, er forhandlingerne ofte meget vanskelige. Det er ved disse forhandlinger, grundlaget for de fleste andre politiske initiativer i løbet af året lægges, og det er her, de største forlig indgås. Derfor er finansloven så vigtig. Alle partier ønsker af den grund at sætte deres særlige fingeraftryk, så de bagefter kan fortælle vælgerne, at de har haft indflydelse på, hvordan staten bruger sine penge og kommer til forhandlingerne med deres egne krav, som oftest er opstået på baggrund af samtaler med repræsentanter fra forskellige sektorer – fx et teater, museum eller en kommune. Da regeringen jo skal have flertal til at stemme for finansloven, er den nødt til at tilbyde sine støttepartier, at de kan få nogle af deres mærkesager gennemført. Det er ofte de helt specifikke initiativer, som kommer på banen som den sidste del af forhandlingerne, og som blandt andet gavner kulturinstitutionerne. Nogle kulturinstitutioner er meget professionelle i deres lobby-arbejde med at få politisk opmærksomhed – og i sidste ende støtte. Det er de blandt andet fordi de ved, hvornår de skal sætte ind.

Hvordan er finanslovsprocessen - og hvornår skal man selv på banen?

Tidsforløbet for finansloven er fastlagt i Grundlovens § 45 hedder det: “Stk. 1. Forslag til finanslov for det kommende finansår skal fremsættes for Folketinget senest fire måneder før finansårets begyndelse.”
Inden da har Finansministeriet præsenteret de enkelte ministerier for en økonomisk ramme, som ministerierne hver især skal udfylde med konkrete forslag. Det vil sige, at ministerierne får et vist beløb, som de kan fordele til deres forskellige udgifter. Derefter afleverer ministerierne deres bidrag til finanslovsforslaget i løbet af maj-måned på baggrund af drøftelser med deres parlamentariske flertal.. For den nuværende regering, som jo er en flertalsregering, vil det være kulturordførerne fra hhv. Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne.

Ministeriets forslag rummer forslag til de initiativer og områder, kulturministeren på vegne af regeringen prioriterer og derfor også på baggrund af de henvendelser, de har fået om støtte, som de vælger at gå videre med. Så vil du og din kulturinstitution gerne være med på regeringens finanslovsforslag, er det også i løbet af foråret, du skal gøre dit lobby-arbejde færdigt og sikre dig, at såvel regeringen, som ordførerne og også Folketingets Kulturudvalg ved, at din institution findes, at I har brug for at få forlænget eller øget driftsstøtte, midler til et projekt eller andet, I ikke selv kan finansiere.

Inden sommerferien skriver Finansministeriet bidragene sammen til regeringens samlede finanslovsforslag. Som man kan se af årshjulet er det også inden ferien, at regeringen aftaler med landets kommuner og de fem regioner, hvor stor en del, de får det kommende år. Med alt det på plads kan embedsapparatet gå på sommerferie.

Som sagt, så præsenteres forslaget til finanslov altid den sidste uge i august. Og oftest om tirsdagen af en eller anden grund. Herefter vil det være undtagelsen, at regeringen selv ændrer i forslaget. Men dermed ikke sagt, at det er på plads. For efterårets forhandlinger med Folketingets partier kan betyde ændringer, som først ses, når den endelige aftale er faldet på plads. Det vil sige, at man som kulturinstitution også i løbet af efteråret skal sørge for at have styr på sit lobby-arbejde, så alle relevante politikere arbejder for at fremme jeres sag. Både de lokalt valgte og de som kan have en interesse i at støtte jer. Det er en selvstændig opgave, som heller ikke er svær, men som skal planlægges, så ens budskaber trænger igennem – eventuelt ved brug af presse og nyhedsmedier. Har man styr på det, kan de øvrige partier nemlig gøre støtte til specifikke projekter til en del af aftalen. Det ser vi hvert år, når selve aftaleteksten offentliggøres. Også i år, hvor man kan føre flere af initiativerne direkte tilbage til et af de partier, som er med i aftalen om finansloven for 2023. 

Forhandlingerne kører i årets sidste måneder og i december bliver finanslovsforslaget vedtaget, så staten har midler til løn og udgifter i det kommende år. Samtidig med at den netop vedtagne lov bliver implementeret, starter finanslovhjulet igen med samme terminer og frister.

 

– OW

Headerfoto: Finansministeriet


De primære faldgruber i AI’s møde med kunsten og kulturen

De primære faldgruber i AI’s møde med kunsten og kulturen

Både kulturforbrugerne, kulturlivet og det politiske system, der omgiver det, har et fælles ansvar for at begribe AI’s potentialer og faldgruber i mødet mellem kunsten og kulturen på den ene side og den kunstige intelligens på den anden.


Der er mange måder, man som kunstner eller kulturaktør kan gøre brug af den konstant voksende vifte af AI-tjenester. Eksempelvis er både chattjenester som ChatGPT og billedtjenester som Midjourney og DALL·E 2 fantastiske til at generere idéer. Intet menneske kan hamle op med disse tjenester, når det kommer til at præsentere mere eller mindre formfuldendte og relevante idéer, som man så frit kan plukke fra og tilpasse efter behov.

AI-tjenesterne kan også hjælpe med research, ligesom de kan give udførlig feedback på alt fra fiktive historier til pressetekster. Hertil kommer, at det digitale samlebåndsarbejde – f.eks. beskæring af billeder, filkonverteringer eller støjreduktion af lydfiler – i høj grad kan udliciteres til AI, så man får mere tid til det, der for alvor er spændende og kreativt.

Hertil kommer et væld af muligheder for avancerede interaktioner med publikum, inddragelse af VR- og AR-teknologier og intelligent automatisering af eksempelvis lyd og lys under en koncert eller en teaterforestilling.

I denne artikel vil jeg imidlertid fokusere specifikt på faldgruberne i AI’s møde med kunsten og kulturen. For dem er vi nødt til konsekvent at være opmærksomme på, så vi som mennesker ikke risikerer at miste vores kreative mandat og tankeløst udliciterer kunsten og kulturen til AI – blot fordi vi er fascinerede af, at det faktisk er muligt.

En altoverskyggende faldgrube er netop den risiko, der er forbundet med, at vores teknologiafhængighed stadig øges. Hvis vi lader AI overtage frembringelsen af de idéer, værker, fortællinger og begivenheder, som vi ellers hidtil selv har skabt, bliver vores kreative muskler slappe. Præcis som det barn, der ikke lærer at male og tegne, fordi de digitale skærme tager over. Ultimativt kan vi dermed risikere at miste vores egen skaberkraft og identitet.

Endnu en faldgrube handler om den værdi, vi tillægger kunstværker. For hvis vi godtager, at værdien af et kunstværk blandt andet udspringer af de menneskelige tanker, følelser og udfordringer, som en kunstner har arbejdet med undervejs i en længerevarende skabelsesproces, så vil det værk, som AI har genereret på få sekunder, åbenlyst ikke rumme den samme værdi.

I det øjeblik vi oversvømmes af AI-værker, som mange givetvis ikke kan skelne fra menneskeskabte værker, risikerer kunsten og det enkelte værks værdi at blive devalueret – og det kan medføre, at vi generelt mister respekt for og tiltro til alt det, kunsten repræsenterer.

Denne problematik gør sig ikke mindst gældende, fordi AI-tjenesterne principielt set gør det muligt for alle – selv personer uden nogen reel erfaring med kunstnerisk arbejde – at generere værker, der potentielt kan være svære at skelne fra dem, som menneskelige kunstnere med årtiers erfaring har skabt.

Dermed er der risiko for, at det skel mellem kunstner og ikke-kunstner, som kunstverdenen er ganske afhængig af, vil blive reduceret kraftigt.

Dette medfører en hel vifte af systemiske og institutionelle udfordringer for kunstnere og kulturaktørers organisationer og forretningsmodeller. Hele den kulturelle infrastruktur kan risikere ultimativt at smuldre, hvis værdien af kunsten og kulturens produkter og services på denne måde bliver undermineret.

Der ligger også en faldgrube i den omstændighed, at en AI-model naturligvis kun kan generere outputs, der er baseret på de data, den er blevet fodret med. Så selvom disse input kan sammensættes på helt nye og kreative måder, så genererer AI som sådan ikke ny viden i sig selv. Derfor er det afgørende, at vi insisterer på at holde fast i vores søgen efter ny viden og nye idéer og ikke bare overlader det til AI at gøre dette på vores vegne.

Den helt store faldgrube handler imidlertid ikke om, hvad AI kan eller ikke kan – eller hvad AI bliver i stand til eller ikke i stand til. Tværtimod handler det om, hvordan vi mennesker fortolker AI’s kompetencer.

AI’s faktiske muligheder og begrænsninger er underordnede sammenlignet med de muligheder og begrænsninger, vi tillægger AI. Hvis vi tillægger AI en storhed og magt, som den ikke har i praksis, vil det påvirke vores selvforståelse og interaktion med AI i en negativ og unødigt angstpræget retning.

Faldgruben er således, at vi i praksis lader os narre – eller måske ligefrem forføre – af AI. At vi synes, at det, den skaber, er så fantastisk og så meget bedre end det, mennesker kan skabe på egen hånd, at vi frivilligt underkaster os dens kræfter. Alt sammen uden, at AI har gjort andet eller mere end blot at generere outputs, der så vidt muligt matcher de inputs, vi fodrer den med.

Budskabet om teknologiens velsignelser og ”ustoppelighed” vil især komme fra de store techdynastier, og det er dette budskab, som kan pacificere os i forsøget på aktivt at definere AI’s udvikling og fremtid.

Så kan AI en skønne dag skrive en prisvindende roman? Ja, sagtens – men kun hvis vi som mennesker tillader det. AI har i sig selv ingen ambitioner om at vinde Nobelprisen i litteratur. Men hvis vi som mennesker føler, at den fortjener denne pris, så står det naturligvis i vores magt at overrække den.

Det er dog 100% op til os at vurdere, hvorvidt vi skal bevæge os ned ad den vej.

Når AI kan skrive historier og musikstykker og generere alverdens billeder, så bliver vi udfordrede på vores kreative mandat – fordi AI nu er i stand til at gøre noget, som vi ellers troede, vi ville være de eneste, der kunne. Men det er fortsat op til os at definere og vurdere, hvordan vi adskiller os fra AI.

Det er ikke AI’s opgave at adskille sig fra mennesket.

CH

Christian Haves nye bog, 'Kunstig intelligens: Kunstens storhed eller fald?', udkommer den 31. maj på Muusmann Forlag. Læs mere om bogen og forudbestil den her.


Bag kulisserne på et af årets største pressemøder i kulturlivet

Bag kulisserne på et af årets største pressemøder i kulturlivet

Vi tager læserne med på pressemøde i Korsbæk på Bakken, hvor vi for nylig præsenterede det store cast til den nye MATADOR-musical.


Tiderne er forbi, hvor kulturlivet svingede om sig med pressemøder. Der ligger et stort arbejde i planlægningen, og medierne prioriterer det efterhånden sjældent. For 10 år siden skete det ofte, at man inden for kulturens verden holdt pressemøder, når man skulle præsentere det næste store projekt. Kun en sjælden gang i ny og næ har man at gøre med et projekt, hvor kombinationen af titel, indhold og nøgleaktører er så interessant for pressen, at det kan give mening at holde et pressemøde.

Musicalen MATADOR er et godt eksempel. Allerede inden offentliggørelsen af titlen i februar tidligere i år, besluttede vi, at det ville kunne bære at præsentere castet på et pressemøde, og det var endda på et tidspunkt, hvor ikke en eneste rolle var besat!

Artiklen fortsætter under videoen

Risky business at arrangere pressemøder i kulturlivet

Men uanset hvor attraktivt noget ser ud på papiret, er virkeligheden ofte noget andet. Der er langt fra at have et godt produkt mellem hænderne til at stå med et succesfuldt pressemøde. Det er risky business at afholde pressemøder, og man risikerer at stå tilbage med tomme stole og en masse dårlige forklaringer. Derfor skal der gås grundigt til værks, både i forhold til at designe indhold og flow i pressemødet, så det reelt har nok at byde på og kan sikre et tilfredsstillende fremmøde fra pressen.

Da vi planlagde pressemødet for MATADOR, vidste vi, at rollelisten ville rumme navne, som ville interessere pressen. Men vi var også bevidste om, at pressen er kræsen, og at det ikke er nok med interessante navne. Der skal også være gode foto- og reportagemuligheder. Derfor var det oplagt at placere pressemødet på Korsbæk på Bakken. Vi har også gode erfaringer med at få castet til at stille op i kostumer og make-up, så det arrangerede teaterproducenten, og vi ved, at hvis der er noget pressen (og læserne) holder mere af end skuespillere, er det dyr. Så selvom det var omstændeligt, blev det prioriteret, at hunden, der skal spille Kvik, også skulle med. Sidst, men ikke mindst, vidste vi, at skulle vi have en chance for at få tv til at komme, skulle vi også kunne levere et musiknummer. Og det er ikke nemt. Sangene er dårligt nok færdige, og skuespillerne har end ikke hørt dem. Men det blev prioriteret højt, og derfor blev der indlagt prøver om formiddagen, så castet kunne præsentere verdenspremieren på det første nummer fra musicalen.

MATADOR, One & Only Musicals, fotograf: Miklos_Szabo

Foto: Miklos Szabo

Stilhed inden stormen

På selve dagen er der altid lidt spænding og nervøsitet i luften – også selvom vi havde forberedt os godt. Er pressemødet planlagt ordentligt? Holder vejret, så vi kan være udenfor og tage gode billeder? Kommer alle tilmeldte medier? Er der nyheder, som vil overskygge, eller hvad har man slet ikke tænkt på?

Optakten til pressemødet forløb som planlagt. Tilmeldingen var rigtig god: 15 forskellige medier var tilmeldt inkl. en række dagblade og TV-Avisen, hvilket er et usædvanligt godt fremmøde. Og der var lavet forhåndsaftaler med Ritzau, som ville offentliggøre hele castet på et fastlagt tidspunkt, efter pressemødet var gået i gang.

Det store hold medvirkende mødte ind som planlagt til make-up, frisørtider, omklædning og gennemgang af pressemødet. I løbet af formiddagen fik vi også TV 2 News til at sende live om eftermiddagen, og vi sikrede os, at ingen af de tilmeldte journalister havde glemt pressemødet.

Der blev lavet nogle sangprøver med hele skuespillerholdet, som aldrig havde hørt det nummer, de skulle synge, men efter 2-3 gennemspilninger lød det fantastisk. Skuespillerne fik et brief af producenten Jesper Winge Leisner om, hvordan de med fordel kunne tale om forestillingen, og enkelte af de medvirkende fik hjælp til, hvordan de kunne gribe forskellige spørgsmål fra pressen an.

Værten Adrian Hughes kom farende fra et andet arrangement kort før start, men var fuldstændig rolig. Og da vi kom i gang til tiden, klappede alt. Alle var mødt op, teknikken og lyden kørte som smurt, Adrian var velforberedt og guidede pressen trygt gennem godt 30 minutters præsentation af holdet, interviews på scenen, og verdenspremieren på sangnummeret Eventyr gik helt perfekt.

Foto: Miklos Szabo

At navigere i kaos

Så gik vi til anden etape af pressemødet – interviewdelen. Med 15 forskellige medier og ca. 20 forskellige interviewpersoner, en (velopdragen) hund og et buffetbord med frikadeller og kartoffelsalat, kan det være en kompliceret øvelse at styre så mange interviews uden, at det ender i rent kaos. Normalt er vores metode at styre det rimelig stramt, lave interviewlister, holde tiden osv. Men når der er så mange mennesker i spil som her, tager vi det lidt mere løst. Så handler vores rolle mere om at sørge for, at alle har det godt og hele tiden være opmærksom på at parre journalister med medvirkende og sørge for, at ingen står uden at vide, hvad de skal gøre.

Efter halvanden time var pressemødet slut. Solen skinnede, pressen var tilfredse og alle medvirkende var glade. De digitale presseomtaler begyndte at tikke ind allerede under pressemødet, og ved 18-tiden havde vi rundet 50 artikler – alle positive. Samme aften fik vi ti minutter i Aftenshowet, og som kronen på værket bragte TV-Avisen en 3 minutter lang reportage i deres nyhedsudsendelse kl. 21.00.

De følgende dage bragede det løs med billetsalget. Så set med vores briller var det Mission Accomplished.

– MF

Headerfoto: Miklos Szabo


Dansk films næste hovedbrud – Oscar-uddelingens nye diversitetsregler

Dansk films næste hovedbrud – Oscar-uddelingens nye diversitetsregler

Dansk film har store udfordringer med repræsentation. Med de nye omfattende diversitetsregler, som Akademiet bag Oscar-showet indfører fra næste år, skal danske filmfolk til at tænke anderledes, hvis de nogensinde skal gøre sig håb om en dansk Oscar-nominering i hovedkategorien Bedste Film.


I sidste måned kunne hele verden følge med, da det originale action-eventyr Everything Everywhere All at Once gjorde rent bord til det 95. Oscar-show og modtog hele syv gyldne statuetter inklusiv den mest eftertragtede af dem alle – prisen for Bedste Film.

Dette års prisuddeling var historisk af flere årsager. Det var første gang, at asiatiske skuespillere og filmkunstnere dominerede Oscar-uddelingen så markant. Og for det andet var det sidste gang, at Oscar-showet blev afholdt inden de meget omtalte diversitetsregler træder i kraft fra og med næste år.

De nye regler – eller kvoter er det vel egentlig – er tænkt som et forsøg på at fremmane større diversitet og repræsentation på tværs af køn, race, etnicitet og handicap i filmbranchen både foran og bag kameraet.

Baggrunden skal findes i den kontrovers Akademiet befandt sig i efter Oscar-uddelingerne i 2015 og 2016, hvor det udelukkende var hvide skuespillere, der blev nomineret. Nomineringerne de år satte gang i kampagnen #OscarsSoWhite, der udstillede den strukturelle racisme, som eksisterede i Hollywood og filmbranchen som helhed.

Det fik Akademiet til at sætte skub i en række tiltag i form af bl.a. en omfattende udskiftning og ekspansion af Akademiets stemmeberettigede medlemmer, så der nu er langt større mangfoldighed blandt de knap 10.000 medlemmer på verdensplan. Og det fik dem også til at godkende de kommende inklusionskriterier, som en hvilken som helst film skal opfylde, for at kunne komme i betragtning til hovedkategorien Bedste Film fra og med næste år.

Kriterierne er opdelt i fire hovedkategorier med hver en række underkategorier, og hver film skal opfylde kravene i to af de fire hovedkategorier for at kunne kvalificere sig. Det vil med andre ord sige, at en hvilken som helst film skal have en vis mængde diversitet enten tematisk, foran eller bag kameraet for at komme i betragtning til en Oscar for Bedste Film.

Det kan få afgørende betydning for, hvordan de nominerede film kommer til at se ud. Men filmbranchen har sådan set haft nogle år til at forberede sig, og mange eksperter mener, at det ikke vil få den store betydning for, hvordan i hvert fald amerikanske film kommer til at se ud, fordi man allerede er kommet langt på diversitetsområdet i USA.

Men hvordan stiller det egentlig alle de udenlandske produktioner, særligt fra Europa, fremover? Og helt centralt: Hvad gør vi i Danmark? Vores lille land mod nord har aldrig været nomineret i kategorien Bedste Film. Det tætteste vi har været var i 2009 hvor Lone Scherfigs engelske An Education fandt vej gennem nåleøjet. Men med den stigende internationalisering af Oscar-akademiet gennem de senere år, har dansk film formentlig været tættere på end nogensinde før. Med Thomas Vinterbergs sensationelle instruktør-nominering for Druk i 2021 er der grund til at spekulere i, at vi var tæt på en nominering til Bedste Film. Og sidste år var Jonas Poher Rasmussens tredobbelt Oscar-nominerede dokumentarfilm Flugt i høj grad også på radaren hos alverdens Oscar-eksperter, når det handlede om kategorien Bedste Film.

Men det er fortsat ikke lykkedes, og med de nye regler kan man sige, at benspændet kun er blevet endnu større. Tidligere på året pegede en række etniske skuespillere på den manglende mangfoldighed i dansk film med kampagnen ”Et Større Billede”. Og Det Danske Filminstitut var også ude efterfølgende og konstatere, at diversiteten i dansk film fortsat har svære kår, selvom der har været igangsat en række initiativer. Der er ingen tvivl om, at den danske filmbranche har meget fokus på området, men vi er slet ikke der, hvor man gerne vil være.

Det er klart, at Oscar-nominerede danske film som Druk, Hævnen, Under Sandet og Krigen i dag ville have svært ved at bejle til en Oscar for Bedste Film med de nye mangfoldighedsregler i baghovedet. Så hvad betyder det for dansk film? Skal man til at gentænke de film, man overhovedet vil lave? Skal castingen laves anderledes? Det kreative og tekniske hold bag filmene sættes anderledes? Eller skal vi tematisk og idémæssigt til at kigge i helt andre retninger? Det er alt sammen væsentlige spørgsmål, som det Oscar-sultne danske filmfolk må gå i gang med at stille sig selv. Der vil nok gå yderligere et par år, før dansk film vil være gearet til at tage Oscar-kampen op. Det er ikke små justeringer, der skal ske, men formodentligt et større paradigmeskifte. Om dansk film vil eller kan, må tiden vise. Det bliver spændende at følge.

 

– MF


”Phantom” lukker og slukker på Broadway, men billetsalget er på rette vej

”Phantom” lukker og slukker på Broadway, men billetsalget er på rette vej

Efter en tumultarisk tid ser det atter lyst ud på Broadway, hvor der er udsolgte huse på mange af byens store teatre.


Under pandemien lukkede teatre over hele verden, og lige siden har den globale teaterbranche kæmpet for at trække publikum tilbage i salene. Hvis vi vender blikket mod Broadway, har både Covid-19 og inflationen kostet mange forestillinger livet.

Siden sidste sommer er store succeser blevet lukket ned pga. svigtende billetsalg. Og her i april er det slut for musical-mastodonten over dem alle: The Phantom of the Opera. Efter 35 år og knap 14.000 forestillinger er Andrew Lloyd Webbers berømmede spøgelseshistorie den længst spillede musical i Broadways historie. Men det faldende antal turister i New York har nu endegyldigt slået det sidste søm i kisten for verdens mest populære musical i nyere tid.

Men efter en tumultarisk tid med halvandet års nedlukning og yderligere halvandet år til at komme på benene igen, ser det atter lyst ud på Broadway. Når vi kigger på den seneste ugentlige billetsalgsrapport, er der nu igen fulde huse mange steder. Ud af de 31 musicals og teaterstykker, der lige nu går på Broadway, kan hele 22 af dem blære sig med en belægningsprocent på minimum 90%, og hele 12 af alle produktioner kunne melde udsolgt eller så godt som udsolgt i den forgangne uge.

Blandt de største hits på Broadway lige nu er bl.a. Hamilton, & Juliet, Moulin Rouge The Musical, Hadestown, Six, The Lion King, Harry Potter and the Cursed Child, Wicked og musicalen om Michael Jackson, MJ The Musical.

Kigger vi på vores egen lille andedam, er der også håb at spore på teatrene. Danmark har ikke været nogen undtagelse, når det handlede om svigtende billetsalg på landets teatre efter pandemien. Men de seneste måneder har budt på en række succeshistorier, der tegner billedet af, at publikum er ved at vende tilbage til plyssæderne.

Der er f.eks. Pretty Woman The Musical, som i januar rundede hele 100.000 solgte billetter. Lige nu kører den til dato mest anmelderroste danske opsætning af Grease for fulde huse i Scandic Falkoner med over 80.000 solgte billetter, og i november og december bjergtog West Side Story over 55.000 publikummer på Det Kongelige Teater.

Sidst men ikke mindst har Musicalen Margrethe, den nye musical om Dronning Margrethe, haft et stærkt forsalg på 25.000 billetter, mens også Østre Gasværk Teaters kommende Pink Floyd-forestilling Another Brick in the Wall, Part 5 har solgt usædvanligt flot på forhånd med 30.000 billetter knap et halvt år før premieren.

Vi kender også til andre store forestillinger herhjemme, hvor billetsalget går rigtig godt, men hvor producenterne endnu ikke har meldt billetsalg ud. Kort sagt: Krisen i dansk teater – i hvert fald hvad angår de helt store opsætninger – er i tilbagegang, og der er begrundet håb for, at dansk teater er tilbage for fuld styrke inden længe.

 

MF


Få styr på den grønne markedsføring

Få styr på den grønne markedsføring - En kvikguide til kultursektoren


Om under et år skal alle store virksomheder i gang med at levere de såkaldte ESG-rapporter
(For de uindviede, så står ESG for Environmental, Social, Governance).

Rapporteringskravene, der omfatter virksomheders miljøpåvirkning, bæredygtighed og samfundsansvar, kommer selvfølgelig også til at berøre alle kulturaktører – direkte eller indirekte – og sandsynligvis langt tidligere end de fleste er klar til. Publikum og samarbejdspartnere vil nemlig i stigende grad forvente, at der arbejdes positivt og målrettet med disse agendaer. Og at det kan dokumenteres, vel at mærke! Tag bare Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg eller fonde som Statens Kunstfond og Nordeafonden, som alle har været ude og meddele, at de fremover også vurderer ansøgninger ud fra et ESG-perspektiv.

Det stiller unægtelig nye krav til kulturinstitutionernes vidensniveau, arbejdsgange og kommunikation. Sidstnævnte opholder vi os kort ved her.

En god tommelfingerregel for den gangbare grønne markedsføring er, at de budskaber og virkemidler, vi anvender i kommunikationen, er retvisende og kan dokumenteres. Ellers er der tale om greenwashing – at man prøver at fremstå grønnere, end man rent faktisk er. Det er ganske enkelt en overtrædelse af markedsføringsloven. Her bliver begrebet medvirkenansvar særlig relevant. Det betyder, at hele kommmunikationsværdikæden rammes og holdes ansvarlig, hvis man bliver taget i at overkommunikere og smykke sig med lånte grønne fjer: Det gælder på alle niveauer fra kulturinstitutionen, der hyrer bureauet, til bureauet der rådgiver og eksekverer, til medierne der bringer nyheden eller annoncen og så fremdeles. AV!

Det betyder selvfølgelig ikke, at man skal gå så stille med sine grønne indsatser, at man havner i den modsatte ende af spektret, nemlig greenhushing, hvor man helt undlader at kommunikere sine grønne tiltag. Det handler om at finde den gylden-grønne middelvej, so to speak.

Netop den balance blev vi en del klogere på, da vi for nylig deltog i et kursus om den juridiske ramme for grøn markedsføring faciliteret af Kreativitet & Kommunikation og deres topkompetente jurister. I kassen til højre kommer en kort opsummering af de key take aways, vi tog med os hjem.

 

– AL

KVIKGUIDE

5 key takeaways


#1

Grøn branding kan ikke reduceres til en kommunikationsøvelse. Alle tiltag skal være forankrede og indarbejdet, før man begynder at kommunikere.


#2

Medvirkenansvar gør greenwashing til alles ansvar: hele kommmunikations-
værdikæden rammes.


#3

Ingen kommunikation uden dokumentation.


#4

Pas på med at oversælge. Man vurderes ikke kun på wording, men også på helhedsindtrykket og brugen af fx visuelle virkemidler og symboler.


#5

Vær varsom med det inflationsramte begreb bæredygtighed. Dokumentationskravet er stort set umuligt at løfte, fordi begrebet dækker over langt mere end blot klima og miljø.


Museumsreform – er I klar derude?

En af det mest højprofilerede dele af regeringsgrundlaget på kulturområdet er en kommende museumsreform. Efter regeringens første 100 dage venter vi stadig på at høre om både mål og proces. Samtidig er de danske museer forhåbentlig i gang med at forberede sig, så de ved, hvordan en reform vil påvirke dem.

” … regeringen [vil] bl.a. gennemføre en museumsreform, der åbner for flere statsanerkendte museer og skaber en mere retfærdig og gennemsigtig fordeling af museumsmidlerne.” Sådan lyder teksten i regeringsgrundlaget. Målet er at lukke den diskussion, der har stået på i snart ti år om fordeling af statstilskuddene. Samtidig har ministeren også åbnet for, at der skal ses på hvilke opgaver, museerne løser.

Og her dukker det første spørgsmål op. For hvilke indholdsmæssige problemer skal en reform løse? Der er nogle strukturelle problemer med et ikke tidssvarende hovedmuseumsbegreb. Den letteste løsning er at slette den del af museumsloven, da der indholdsmæssigt ikke er nogen forskel på de bedste statsanerkendte museer og de statslige. Så væk med den reminiscens fra svundne tider. Og lad så de statslige museer indgå i reformen, når det handler om opgaver og indhold. For de er en del af det samlede danske museumsvæsen.

I forlængelse heraf bør en reform også adressere placeringen af Statens Naturhistoriske Museum i Uddannelsesministeriet, som en del af Københavns Universitet. Kan KU rumme et museum af den størrelse og med den store succes? Det tvivler jeg på. Brug derfor anledningen til at analysere, hvad en overflytning til Kulturministeriet vil betyde – for museet og for brugerne!

Tilbage til den faglige del af en museumsreform. For hvilke faglige problemer skal løses? Slots- og Kulturstyrelsens ’Danske Museer i Tal’ viser, at dansk museumsvæsen ikke er i krise. Langt fra. Fra 2013 til 2017, som er de seneste offentliggjorte tal, steg antallet af fagfællebedømt forskning med 71%. I samme periode steg antallet af undervisningstilbud 25% til ca. 22.000.

På samlingsområdet havde museerne i perioden en nettotilvækst på ca. 640.000 genstande. Samlet set blev det i 2017 antaget, at museerne havde knap 6 mio. inventarnumre. Har stigningen været den samme, er dette tal nu steget med 800.000 genstande.

Besøgstallet steg støt frem til COVID-19, og mange museer har ved årsskiftet offentliggjort besøgstal, der viser, at der ikke er en krise hér.

Så er de danske museer i krise? Det vil jeg ikke sige. Dermed ikke sagt, at der ikke er ting, der både kan og skal ændres. For tilskudsniveauet baserer sig på en række forudsætninger, der både er vanskelige at forklare OG forsvare. Og forstår alle museer at gøre sig relevante for deres brugere? Derfor er en reform relevant at gennemføre.

Er museerne så klar til processen? Har de foretaget beregninger på, hvad der sker, hvis deres tilskud går i den ene eller anden retning? Hvor står kommunerne? Hvad er deres strategi for at opnå deres mål? For lige pludselig kører processen, og så skal museer og kommuner være klar til at køre med.

– OW