Topnavn inden for digital kommunikation indtræder i bestyrelsen

Benjamin Rud Elberth er en af Danmarks skarpeste formidlere, når det kommer til digital kommunikation og sociale medier. Nu indtræder den garvede kommunikatør i vores bestyrelse.

Gennem mere end ti år har Benjamin Rud Elberth etableret sig selv som en af Danmarks førende eksperter inden for digital kommunikation og sociale medier.

Nu indtræder han i vores bestyrelse, og her skal han understøtte integrationen af det traditionelle pressearbejde og formidlingen på de digitale og sociale platforme.

Han står i spidsen for Elberth Kommunikation som direktør og rådgiver for en bred vifte af organisationer, og blandt nuværende og tidligere kunder finder man Region Hovedstaden, DBU, Landbrug og Fødevarer, Dansk Idrætsforbund, Børns Vilkår, Copenhagen Capacity og Muskelsvindfonden.

Elberth har desuden indgående erfaring på det politiske område, hvor han bl.a. hjælper politikere og partier med rådgivning og strategi – ikke mindst i forbindelse med brugen af sociale medier under valgkampe.

Således har Elberth spillet en aktiv rolle som rådgiver ved de seneste folketingsvalg, kommunalvalg og Europa-parlamentsvalg for både ministre, borgmester og kandidater. Erfaringen på det politiske område stammer ikke mindst fra Elberths tid som Digital Chef for Socialdemokraterne.

Elberth har en kandidatgrad i dansk fra Aarhus Universitet samt en masteruddannelse i tværmedial kommunikation fra Københavns Universitet. Det er netop den tværmediale tilgang og forståelse, der er hans helt store force og årsagen til, at han er blevet inviteret ind i bestyrelsen.

Direktør Michael Feder udtaler:

”Vi betragter det som et stort scoop, at Benjamin Rud Elberth har takket ja til at sidde i vores bestyrelse. Han er en lysende stjerne inden for digital kommunikation og vil kunne gøre en afgørende forskel i selskabet. En af de helt store udfordringer inden for kulturformidlingen i dag er samspillet mellem håndteringen af de traditionelle medier og de digitale medier. De to discipliner kører meget parallelt og er ikke ordentligt integreret i hinanden. Det er først og fremmest den opgave Benjamin skal fokusere på at hjælpe os med at løse og dermed ruste os stærkere på den samlede kommunikationsfront til de kommende år.”

Benjamin Rud Elberth siger selv:

”Der er efterspørgsel på bureauer, der forstår at koble solid kommunikation med det digitale. HAVE har i kraft af sin stærke faglighed inden for PR og kommunikation et fortsat enormt potentiale for at levere løsninger på tværs af medier og kanaler til kunderne. Det kribler i fingrene på mig for at lære af HAVEs faglighed og bidrage med min egen, så vi skaber PR og kommunikation på et endnu højere niveau”.